• اینستاگرام
  • بله
لوگوی اوقاف

Notes

او که دنبال گرفتن غریق بود؛یادداشتی در مورد سیره و منش استاد فاطمی نیا به قلم محمدرضا نوروزپور

او که دنبال گرفتن غریق بود؛یادداشتی در مورد سیره و منش استاد فاطمی نیا به قلم محمدرضا نوروزپور

استاد فاطمی نیا که امروز 26 اردیبهشت 1401 مصادف با 14 شوال 1443به لقاء الله پیوست، برای نسل ما، وجود نازنین و ارزشمندی بود که قلم به واقع توان توصیف و به تصویر کشیدن آن را ندارد.

7/25/2022

طاهره رفعت

طاهره رفعت

موقوفاتی با عطر یاس نبوی

7/25/2022

رضا الماسی

رضا الماسی

مقابله با موقوفه خواران وظیفه اصلی و شرعی

7/25/2022

Latest News

More

News

More

Links

More
  • Page Visits: 3199
  • Today Page Visits: 20
  • Site Total Visits: 8111459
  • Site Total Visits Today: 19307